خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

سوالات درس 19 اجتماعی

  1.مرز چیست؟ مرز یک خط مشخص است که کشوری را از کشور دیگر جدا می کند.

  2.مرز کشور ها چگونه تعیین می شود؟ ابتدا کشور ها بر سر خطوط مرزی به توافق می رسند و مابین خود خطوطی را معین می کنند، سپس نقشه کش ها با دقت نقشه هایی از مرز ها ترسیم می کنند که طبق آن در خطوط مرزی با میله یا تیرک عالمت گذاری می کنند.

  3.وظیفه ی پاسگاه های مرزی چیست؟ در این پاسگاه ها افرادی مشغول دیده بانی و حفاظت از مرز ها هستند تا عبور غیر قانونی از مرز صورت نگیرد و از این راه به کشور خدمت می کنند.

  4.آیا خط مرزی تنها روی زمین است؟ توضیح دهید. خیر، فضای باالی مرز زمینی هم جزء مرز است یعنی در باالی مرزهای زمینی، یک دیوار فرضی وجود دارد.

  5.خلبانان در هنگام عبور از مرز هوایی یا آسمان یک کشور چه کار باید انجام دهند؟ باید به آن کشوراطلاع بدهند و برای ورود از آن اجازه بگیرند.

  6.چگونه پدیده های طبیعی مرز بین کشور ها محسوب می شوند؟ مثال بزنید. گاهی یک پدیده ی طبیعی مانند رود خانه ، کوه، بیابان و دریاچه بین دو کشور قرار دارد و از همان پدیده برای تعیین مرز استفاده می کنند، مثال ارتفاعات آرارات بخشی از مرز ایران و ترکیه را تشکیل می دهد.

  7.رود های مرزی ایران را نام برده و بنویسید ایران را از کدام کشورها جدا می کنند؟ اترک ایران را از ترکمنستان جدا می کند. ارس ایران را از ارمنستان و آذربایجان جدا می کند و اروند رود ایران را از عراق جدا می کند. 8.کدام کشور ها از طریق دریا با کشور ما همسایه هستند نام ببرید. کویت، عربستان، قطر، امارات و عمان. سواالت درس 19 مطالعات اجتماعی 1

  9.گذر نامه چیست و چه مشخصاتی در آن ذکر می شود؟ برای این که یک فرد از کشور خارج شود، به گذرنامه نیاز دارد. گذرنامه مانند شناسنامه ی خارجی فرد است و در آن مشخصات فرد و ملیت او ذکر شده است. 10«.روادید«چیست و گرفتن آن به چه معناست؟ برای مسافرت به کشور دیگر باید از سفارتخانه ی آن کشور اجازه گرفت به این اجازه »ویزا« می گویند. وقتی یک کشور به فردی ویزا می دهد، به او اجازه یا پذیرش داده تا به آن کشور سفر کند.

  11.انواع روابط ایران با کشور های همسایه ی خود را نام ببرید. روابط بازرگانی ، روابط فرهنگی 12.روابط فرهنگی ایران با کشور های همسایه شامل چه مواردی می شود؟ سفر های زیارتی و سفر هایی برای بازدید از آثار تاریخی و مناطق تفریحی.

  12.ایرانیان برای زیارت چه اماکن مقدسی و به کدام کشور های همسایه سفر می کنند؟ همه ساله عده ی زیادی از مردم کشور ما برای زیارت خانه ی کعبه و مرقد مطهر پیامبر گرامی اسالم )ص( به کشور عربستان سفر می کنند. هم چنین زائران حضرت علی بن ابی طالب، امام حسین )ع( و حضرت ابوالفضل )ع( به کشور عراق سفر می کنند.

  13.مردم مسلمان کشور های همسایه برای زیارت کدام اماکن مقدس به ایران سفر می کنند؟ عده ای از مسلمانان کشور های همسایه ی ایران برای زیارت مرقد امام هشتم، امام رضا )ع( و حضرت معصومه )ع( به ایران سفر می کنند.

  14.نوروز چگونه و در کدام کشور های همسایه جشن گرفته می شود؟ در افغانستان سال رسمی با نوروز شروع می شود. در بعضی کشور های دیگر نوروز به عنوان آغاز فصل بهار جشن گرفته می شود. در جمهوری آذربایجان روی سفرهای نوروزی آجیل می گذارند. در پاکستان نوروز را عالم افروز می نامند. در ترکمنستان اجرای مراسم ورزشی و بازی های مختلف و طبیعت گردی در هنگام نوروز رایج است. برخی از مردم شمال کشور ترکیه نیز نوروز را جشن می گیرند. 

  15.چیدن سفره ی هفت سین یا شبیه به آن در کدام کشور ها رواج دارد؟ توضیح دهید. در هنگام نوروز در ایران سفره ی هفت سین می چینند. در کابل و مرز های شمال افغانستان و برخی شهر های پاکستان چیدن سفره ی هفت میوه رواج دارد. در جمهوری آذربایجان، روی سفره های نوروزی آجیل می گذارند.

  16.ایران با کشور های همسایه ی خود در برگزاری کدام جشن ها و اعیاد شباهت هایی دارد؟ در برگزاری مراسم نوروز و مراسم و اعیاد مذهبی مانند عید فطر و عید قربان

  پ17.همسایگان شمالی ایران را نام ببرید. ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان

  18.همسایگان غربی ایران کدام اند؟ ترکیه و عراق

  19-همسایگان شرقی ایران را نام ببرید. افغانستان و پاکستان

  20.ایران طوالنی ترین مرز را با کشور...............دارد. »عراق«

  21.کوتاه ترین مرز ایران با کشور...............است. »ارمنستان«

  22.ایران به وسیله ی مرز های...............و...............از کشورهای همسایه ی خود جدا می شود. »خشکی- دریایی«

  23.به گذر نامه...............هم گفته می شود. »پاسبورت

  « 24-.نام دیگر روادید...............است. »ویزا«

  25.مردم همه ی کشور های همسایه ی ایران به جز...............مسلمان هستند. »ارمنستان«

  26.مردم دین کشور ارمنستان از دین...............پیروی می کنند. »مسیحی«

  27.زبان فارسی عالوه بر ایران در کشور های همسایه مانند...............و...............رایج است. »افغانستان- پاکستان«

  28.یکی از کهن ترین جشن های به جا مانده از دوران ایران باستان...............است که در کشور های همسایه نیز جشن گرفته می شود. »نوروز«

  29.در پاکستان نوروز را...............می نامند. »عالم افروز«

  30.در هنگام نوروز در کابل و مرز های شمال افغانستان و برخی شهر های پاکستان چیدن...............رواج دارد. »سفره ی هفت میوه«

  فعالیت های جانبی: تحقیق درمورد تعیین مرز ایران با کشورهای همسایه برحسب کیلومتر ساخت پاسپورت وروادید برای عبور ومرور از کالس به دفتر دبستان و.... می توان با یکی از هم پایه ها یا دفتر دبستان هماهنگ کرد وبرای انجام کارهای روزمره )از قبیل آوردن گچ ، مازیک ، برچسب دادن برگه برای کپی و......( بچه ها برای خروج گذرنامه وبرای ورود به آنجا روادید تهیه کنند. یا اکنون که به پایان سال می رسیم وحتما جشن نوروز برگزار می شود به بچه ها بگوییم داشتن گذرنامه وروادید برای خروج از کالس و ورود به جشن الزامی است وآنها روادیدی به تفصیلی که برایشان شرح می دهیم درست کنند وبیاورند. آمار مسافرت های ایرانیان به سایر کشورها را با جستجو درنت یا از طرق دیگر تهیه کنند وعلل مسافرت ها را بیابند .) سیاحتی ، زیارتی ، تحصیل و....( 4


  این مطلب تا کنون 14 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : کشور ,همسایه ,نوروز ,کدام ,مرزی ,مردم ,برای زیارت ,کدام کشور ,هنگام نوروز ,کشورهای همسایه ,رواج دارد ,
  سوالات درس 19 اجتماعی

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر